ریسک فاکتورهای اختلال زبانی
10 آگوست 2019
درمان لکنت اصفهان.۳۰ مهر روز جهانی آگاهی از لکنت
23 اکتبر 2019

آپراکسی گفتار چیست؟

یک اختلال نورولوژیک گفتار که در آن برنامه ریزی گفتار آسیب دیده است. برنامه ریزی گفتار دستورات حرکتی که برای تولید صداهای مختلف لازم است را به اندام‌های گفتاری می‌دهد.

علائم آپراکسی گفتار:

۱- بی ثباتی در گفتار

اگر از فرد مبتلا خواسته شود یکه کلمه را چندبار پشت سرهم بیان کند، تولیدات بایکدیگر فرق خواهند داشت. مثال: در سه بار تلاش برای بیان سیب ممکن است فرد بگوید تیب، دیب، سیب

۲-تولید غیردقیق صداهای گفتاری

۳کاهش کلی سرعت گفتار

 با افزایش سرعت گفتار دقت گفتار پایین می‌آید و میزان خطاها افزایش می‌یابد.

۴-قرار دادن تکیه(تاکید) غیر صحیح برهجاهای کلمه

۵-تولید دقیق‌تر کلمات کوتاه(مثال: ابر) در مقایسه با کلمات طولانی‌تر(مثال: تخم مرغ)

۶.