برگزاری جلسات * گروه درمانی در لکنت * در کلینیک اهورا
9 آگوست 2017
ویژگی های گفتار و زبان در بیماران مبتلا به آلزایمر
13 آگوست 2017

* نقش آسیب شناس گفتار و زبان در روند بیماری آلزایمر *

بخوانیم و بدانیم :

در روند بیماری آلزایمر، آسیب شناسان گفتار و زبان نقش مهم و کلیدی دارند. تمرکز این افراد بر مشکلات گفتاری و ارتباطی این بیماران بوده و تکنیک های درمانی این افراد متمرکز بر بهبود حافظه، مهارت های گفتار و زبان، حل مسئله و خود کنترلی است زیرا مداخله زود هنگام و در مراحل ابتدایی سبب بهبود مهارت های گفتاری و ارتباطی و به عبارتی باعث افزایش استقلال این بیماران خواهد بود.

 

                                                 بیایید با تشخیص و درمان به موقع این بیماران کاهنده رنج های آن ها باشیم…