لکنت و داروی پیراستام
18 ژوئن 2020
بازی و رشد گفتار و زبان
17 جولای 2020

با بدرفتاری های کودک خود چگونه برخورد کنم؟

یکی از جنبه های دشوار فرزندپروری پرداختن به سوء رفتار کودک است موقعی که کودکان ما بدرفتاری دارند اغلب احساس ناامیدی می کنیم و از لحاظ روحی در شرایط نامناسب به سر می بریم ممکن است ناراحت و عصبانی شویم و نتوانیم به طور منقول رفتار کنیم در آن زمان صرفاً به دنبال این هستیم کسوت رفتار کودک را متوقف کنیم در اینجا راهبردهایی به شما معرفی می شود تا به طرز موثری به سوء رفتار کودک خود بپردازید
مرحله اول الگوی سوء رفتار را مشخص کنید بسیاری از بدرفتاری های کودک به عنوان بخشی از یک الگو صورت می گیرد در این جا به چهار نوع از آنها اشاره می شود رفتارهای آزاردهنده مثل گریه کردن کتک کاری کردن نق زدن و یا قشقرق به پا کردن
طرفداری به شکل نافرمانی مثل عدم پیروی از مقررات یا عدم انجام کارهای عادی محوله فتاری به‌شکل پرخاشگری که ممکن است کلا می‌باشد مثل استفاده از فحش و یا پرخاشگری فیزیکی باشد مثل گاز گرفتن لگد زدن کتک کاری و غیره بدرفتاری به‌شکل رفتارهای تدافعی نظیر امتناع از گوش دادن به والدین یا جر و بحث با آنها مشخص کردن نوع بدرفتاری کودک می تواند منجر به مشخص شدن هدف بدرفتاری شود.
مرحله دوم هدف بد رفتاری کودک را مشخص کنید
بسیاری از رفتارهای کودک هدفمند است ممکن است هدف شان تسلیم کردن یا تغییر دادن فکر شما باشد وقتی کودکان نافرمانی می کنند ممکن است به این دلیل باشد که از لحاظ درونی یا بیرونی انگیزه‌ای ندارند تا خواسته شما را انجام دهند یا ممکن است انگیزه کافی برای انجام یک کار دیگری داشته باشند. کودکانی که رفتار پرخاشگرانه از خود بروز می‌دهند اغلب خشم یاس ایا رفتار تلافی جویانه هم از خود نشان می دهند ممکن است احساساتشان جریحه دار شود و خشمگین می شوند به این خاطر که از رسیدن به خواسته خود عاجز بودند یا بر این باورند که در برابر خواسته آنها ایستاده اید کودکانی که در برابر والدین خود به رفتارهای تدافعی رو می آورند معمولاً به دنبال کنترل والدین هستند ممکن است بدرفتاری به این دلیل باشد که نمی خواهند خواسته والدین را انجام دهند یا اجازه انجام کاری را ندارند
مرحله سوم حرف و عمل خود را مشخص کنید
از آنجا که هدف بسیاری از بدرفتاری های آزاردهنده با داشتن شما به تسلیم یا تغییر دادن فکر شماست یکی از راه های صحیح پرداختن به رفتار آزاردهنده کودک نادیده گرفتن آن است‌. این به معنای نادیده گرفتن مشکل نیست بلکه به معنای نادیده گرفتن خود رفتار آزاردهنده است هرگز تسلیم خواسته های بی مورد کودک خود نشوید هدف کودک از به پا کردن قشقرق جلب توجه افراد است. بهتر است در این مورد به کودک بگوییم که اگر خواسته معقولی داری لطفاً با لحن مودبانه آن را ابراز کن. یکی از راه های مطلوب پرداختن به پرخاشگری کلامی کودک این است که از طریق پرهیز از بیش واکنشی اثرات آن را کاهش دهیم انجام چنین کاری اغلب دشوار است. صحبت کردن با کودک خود در طول یک زمان آرام و توضیح عواقب پرخاشگری کلامی او می تواند سودمند باشد می توان به او گفت که پرخاشگری کلامی باعث جریحه دار شدن احساسات دیگران می شود و این کار غیر قابل قبول است می توانید از دست دیگران عصبانی و ناراحت باشید اما نمی توانید از کلمات زشت استفاده نمایید و احساسات آنها را جریحه دار کنید.
یکی از راه‌های پرداختن به پرخاشگری فیزیکی کودک مثل گاز گرفتن این است که سریعاً مداخله و پرخاشگری را متوقف کنیم بعد با کودک به صحبت بپردازیم و به او توضیح دهیم که ناراحت و عصبانی شدن موردی ندارد اما بدرفتاری کار درستی نیست در مورد کودکان کم سن و سال بهتر است به زبان خودشان با آنها صحبت کنید. کودکانی که از گوش دادن به حرف های تان اجتناب می کنند معمولاً می خواهند بر شما مسلط شوند و کنترل اوضاع را به دست بگیرد در این صورت خونسرد باشید اگر عصبانی شوید کودک به هدفش میرسد چون عصبانی کردن شما به دنبال آن است در امر تربیت ثابت قدم باشید. می توانید از تقویت مثبت برای جایگزین شدن به جای رفتارهای آزاردهنده استفاده کنید مثلا به کودک بگویید از بابت حرف شنوی از تو ممنونم ازت خواستم تا زباله ها را بیرون ببری و تو این کار رو کردی. موقع جر و بحث با کودک به خاطر داشته باشید که کنترل اوضاع از دستتان در نرود مثلا به او بگویید قبل از اینکه کاری بکن نیاز دارم که ساکت و ارام باشم اول باید خودم را آرام کنم بعد سراغ تو بیایم. اگر کودک نافرمانی می کند به او تذکر قاطعانه بدهید که چنین رفتاری اصلاً قابل قبول نیست و عواقب منفی در پی دارد و اگر انتخاب خوبی بکند عواقب خوبی در انتظار او خواهد بود به او بگویید که همیشه کارها مطابق با خواسته ما پیش نمی رود و مجبوریم صبور باشیم