هفدهمین کنگره شنوایی شناسی ایران / اخبار / کلینیک گفتاردرمانی اهورا
15 نوامبر 2017
گزارش درمان موفق / دیسلکسی ( نارساخوانی) / کلینیک گفتاردرمانی اهورا / اصفهان
18 نوامبر 2017

کارگاه ارزیابی و درمان اختلالات نامیدن

روز چهارشنبه مورخ ۲۴ آبان ۹۶ ، در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان دانشکده توانبخشی ، کارگاه ارزیابی و درمان اختلالات نامیدن برگزار شد که درمانگران کلینیک گفتاردرمانی اهورا به همراه مدیریت کلینیک در این کارگاه حضور فعال داشته و اطلاعات خود را در زمینه ی درمان اختلالات اکتسابی مربوط به بزرگسالان بروز کردند .