درمان لکنت اصفهان.۳۰ مهر روز جهانی آگاهی از لکنت
23 اکتبر 2019
چگونه با کودکم رفتار کنم
رفتار کودک بخش ۱ ؛ تحسین
28 اکتبر 2019

۲۶ مهر روز آگاهی از اختلالات تکاملی زبان

اختلالات تکاملی زبان (DLD) شرایطی است که کودک در استفاده یا فهم زبان بیانی مشکل دارد. به نظر می رسد این اختلال در همه بچه ها متفاوت است و تشخیص آن پیچیده است. در گذشته این اختلال با عنوان آسیب ویژه زبانی شناخته می شد اما اخیراً نام آن تغییر کرده بنابراین این نام بهتر مشکلات این کودکان را منعکس می کند.

یک کودک می تواند با اختلال تکاملی زبان شناخته شود اگر مشکلات زبانی او:

احتمالاً تا بزرگسالی ادامه پیدا کنند.

تاثیر قابل توجهی بر پیشرفت تحصیلی یا زندگی روزمره داشته باشند.

بدون مداخله برطرف نمی شوند.

علت اختلالات تکاملی زبان چیست؟ علت آشکاری برای این اختلال وجود ندارد. دانشمندان فکر می کنند قسمتی از مغز که مسئول گفتار زبان است ممکن است با افراد دیگر کمی متفاوت باشد اما این تغییرات آنقدر ظریف هستند که در تصاویر مغزی مشخص نیستند. همچنین ما می دانیم که ژن ها نقش مهمی در این اختلال دارند اما تست پزشکی وجود ندارد برای این که نشان دهد آیا یک کودک دارای اختلال تکاملی زبان هست یا نه. مطالعات نشان می دهد که در کودکان ۵ ساله اختلال تکاملی زبان تقریباً دو کودک در هر کلاس را تحت تاثیر قرار می دهد (حدود ۷.۶ درصد) و این اختلال در پسران رایج تر از دختران است.

یک کودک دارای اختلال تکاملی زبان چه مشکلاتی ممکن است داشته باشد؟ کودک با تشخیص اختلالات تکاملی زبان مشکلات زبانی دارد که تا سن مدرسه و فراتر از آن ادامه می یابد. ویژگیهای DLD ممکن است با افزایش سن تغییر کند اما این کودکان همیشه در درک زبان بیانی مشکل دارند. همچنین آنها  ممکن است مشکلاتی در تبدیل تفکرات به کلمات و جملات داشته باشند. سایر مشکلات عبارتند از:

مشکل در بیان آنچه که می خواهند بگویند حتی اگر ایده ای داشته باشند.

دشواری در پیدا کردن واژه که می‌خواهند استفاده کنند.

دنبال کردن این که آنها چه میگویند دشوار است.

فهم کلمات و دستورات طولانی برای آنها دشوار است.

پیوستن به بازی و دنبال کردن آن برای آنها دشوار است.

آیا کودکان دارای اختلالات تکاملی زبان در مدرسه دچار مشکل می شوند؟

این کودکان اغلب در مدرسه دچار مشکل هستند به این دلیل که یادگیری وابسته است به اینکه فرد قادر به درک و استفاده از زبان باشد. آنها نیاز دارند که مهارت های زبانی را به شکل ویژه یاد بگیرند. آنها می‌توانند خوب عمل کنند اما نیاز به حمایت مستقیم برای دسترسی به تمام پتانسیل خود دارند. این کمک و حمایت از جانب یک آسیب شناس گفتار و زبان صورت می گیرد.

مشکلات آنها در مدرسه ممکن است به خاطر این موارد باشد:

به آسانی تمرکز را از دست می دهند.

گوش کردن و انجام دادن یک کار به صورت همزمان برای آنها دشوار است.

یادگیری کلمات و ایده های جدید برای آنها دشوار است.

در زمانی که آنها دارند فکر می‌کنند که چگونه پاسخ دهند معلم به سراغ فرد دیگری میرود.

با وجود مشکلات گفته شده کودکان دارای DLD میتوانند به عملکرد آکادمیک و اجتماعی خوب در مدرسه دست یابند .آنها فقط متفاوت یاد می گیرند . فهمیدن بهترین روش یادگیری آنها مهم است.

 

اگر در مورد درک یا بیان کودک خود نگران هستید با یک آسیب شناس گفتار و زبان مشورت کنید.