۱ خرداد ۱۳۹۷

تولید صوت در انسان-بخش اول

0.0 00 تولید صوت یا صدا در انسان یکی از مکانیسم های بسیار ظریف و پیچیده ای است که در بین موجودات عالم منحصر به فرد […]
۴ خرداد ۱۳۹۷

سرطان حنجره-بخش دوم

0.0 00 سرطان حنجره (که به آن سرطان گلو هم می‌گویند) اصطلاحی عمومی است که به ایجاد سرطان در ناحیه‌ی حلق یا حنجره اشاره دارد. مانند […]
۱۱ خرداد ۱۳۹۷

گزینه‌های درمانی سرطان حنجره-بخش سوم

0.0 00 درمان به میزان گستردگی سرطان به یافت های مجاور بستگی دارد. روش های زیر برای درمان و پیشگیری از گسترش بافت های سرطانی مورد […]