۱ خرداد ۱۳۹۷

تولید صوت در انسان-بخش اول

0.0 00 تولید صوت یا صدا در انسان یکی از مکانیسم های بسیار ظریف و پیچیده ای است که در بین موجودات عالم منحصر به فرد […]
۴ خرداد ۱۳۹۷

سرطان حنجره-بخش دوم

0.0 00 سرطان حنجره (که به آن سرطان گلو هم می‌گویند) اصطلاحی عمومی است که به ایجاد سرطان در ناحیه‌ی حلق یا حنجره اشاره دارد. مانند […]
۱۱ خرداد ۱۳۹۷

گزینه‌های درمانی سرطان حنجره-بخش سوم

0.0 00 درمان به میزان گستردگی سرطان به یافت های مجاور بستگی دارد. روش های زیر برای درمان و پیشگیری از گسترش بافت های سرطانی مورد […]
۳ آذر ۱۳۹۷

چگونه از صوت خود مراقبت کنیم؟

0.0 00 در زیر موارد مربوط به بهداشت صوتی ارائه میشود که انتظار می رود کاربران حرفه ای صوت( معلمان و….) به منظور مراقبت از صوت […]