۱ شهریور ۱۳۹۵

افتتاح سایت کلینیک گفتاردرمانی اهورا

امروز ۱ شهریور همزمان با روز پزشک فاز اول سایت این مجموعه افتتاح گردید.