*** دهمین جلسه گروه درمانی لکنت اهورا ***
20 سپتامبر 2017
گروه درمانی لکنت اهورا
2 اکتبر 2017

* انواع اختلال خواندن / اهورا

انواع اختلال خواندن

 

بر اساس قانون آموزش افراد با ناتوانی ها، مشکلات خواندن در کودکان با اختلال یادگیری بر سه نوع است:

۱ . مشکلات خواندن پایه که شامل دشواری در درک روابط بین صداها، حروف و کلمات می شود.

۲ .مشکلات روانی خواندن که شامل خواندن با سرعت مناسب، دقیق خواندن و طرز بیان درست می شود.

۳ .مشکلات درک خواندن که نوعی ناتوانی در فهم معنی کلمات و عبارات است .

سه طبقه در نارساخوانی تعریف می شود:

  1. شنیداری یا دیسفونتیک : که بزرگترین گروه را تشکیل می دهند. که مشکلات آنها شامل اختلال در نام بردن اشیا یا افراد، اختلال در درک زبانی، اختلال در تشخیص صداهای گفتاری، ناکافی بودن دانش فرد از نحو.
  2. اختلال حرکتی: برخی مشکلات آنها عبارتند از مشکلات تولیدی، اختلالات بینایی – حرکتی (دستخط)، ضعف در ترکیب صداها
  3. اختلال بینایی – فضایی: اختلال در تشخیص بینایی و اختلال در حافظه بینایی