چاپ کتاب تقویت مهارت های سواد آموزی ۱
8 آگوست 2017
* نقش آسیب شناس گفتار و زبان در روند بیماری آلزایمر *
11 آگوست 2017

برگزاری جلسات * گروه درمانی در لکنت * در کلینیک اهورا

در حال حاضر جلسات گروه درمانی در لکنت  ” در رده های سنی بزرگسالان و نوجوانان ” بصورت هفتگی و یک ساعته در حال برگزاری می باشد . جلسات دارای یک برنامه منسجم بوده و شرایط افراد ورودی به آن به دقت مورد بررسی قرار گرفته و افرادی در یک گروه قرار خواهند گرفت که از نظر ویژگی های اقتصادی-اجتماعی ، خانوادگی ، شخصیتی ، سنی و …  با یکدیگر تناسب داشته باشند .

توجه  *** افرادی که متمایل به شرکت در دوره ی بعدی هستند می توانند به کلینیک مراجعه کرده و ثبت نام نمایند . ***