از چه زمانی میتوان لکنت کودکم را درمان کرد؟
12 ژوئن 2023
چرا مشارکت والدین در فرآیند گفتار درمانی مهم است؟
29 ژوئن 2023

تعداد کلماتی که کودک باید در سنین مختلف بداند

5/5 - (1 امتیاز)

تعداد کلماتی که کودک باید در سنین مختلف بداند متفاوت است. در اینجا چند دستورالعمل کلی وجود دارد:

– تا ۱۲ ماهگی: کودک باید دایره لغات حدود ۱-۲ کلمه داشته باشد.
– تا ۱۸ ماهگی: یک کودک باید دایره لغات حدود ۵۰ کلمه داشته باشد.
– در ۲ سالگی: یک کودک باید دایره لغات حدود ۲۰۰-۳۰۰ کلمه داشته باشد.
– تا ۳ سالگی: یک کودک باید دایره لغات حدود ۱۰۰۰ کلمه داشته باشد.
– در سن ۴ سالگی: یک کودک باید دایره لغات حدود ۱۵۰۰-۱۶۰۰ کلمه داشته باشد.
– تا ۵ سالگی: یک کودک باید دایره لغات حدود ۲۰۰۰ تا ۲۲۰۰ کلمه داشته باشد.

توجه به این نکته مهم است که اینها فقط دستورالعمل های کلی هستند و هر کودک با سرعت خودش رشد می کند. علاوه بر این، تعداد کلماتی که کودک می داند تنها شاخص رشد زبان او نیست. عوامل دیگری مانند دستور زبان و ساختار جمله نیز نقش مهمی دارند.