بازی و رشد گفتار و زبان
17 جولای 2020
نشانه های خطر در رشد گفتار و زبان
3 آگوست 2020

توصیه های اساسی برای رفتار با کودک در روزهای شیوع بیماری کرونا :

Rate this post
  • مقابل کودک اظهار درماندگی نکنید.
  • اخبار مربوط به کرونا را در یک زمان مشخص و بدون حضور کودک و فقط همان یکبار دنبال کنید.
  • بجای ترس و نگرانی ، نکات بهداشتی را رعایت کنید و برای بقیه اعضای خانوداه هم توضیح دهید و خود را ملزم به رعایت آن کنید.
  • حتما روزانه حداقل یک ساعت با کودک خود بازی کنید. زیرا این کار به کودک احساس امنیت و توجه می دهد.
  • اگر کسب و کار شما دچار مشکل شده به هیچ عنوان جلوی کودک اظهار درماندگی نکنید چرا که والدین برای کودک مرجع قدرت و امنیت و تکیه گاه هستند.
  • آموزش اصول بهداشتی نباید همراه با حالت ترس و نگرانی در چهره شما باشد چرا که به مرور کودکان را وحشت زده می کند.