برگزاری جلسه هشتم گروه درمانی لکنت در کلینیک اهورا
5 سپتامبر 2017
نهمین جلسه گروه درمانی لکنت کلینیک اهورا در پارک صفه
14 سپتامبر 2017

درمان لکنت کودکان سوالات رایج

درمان لکنت کودک

آیا لکنت کودکم درمان می شود ؟  آیا پس از درمان ، لکنت کودکم بر می گردد ؟ 

از نظر آسیب شناسان گفتار و زبان کودکان دارای لکنت به دو دسته تقسیم می شوند :
۱.کودکان پیش دبستانی که هنوز به مدرسه نرفته اند و از سن ۲ الی ۳ سالگی تا ۶ سالگی قرار دارند.
 ۱.کودکان دبستانی که در رده سنی ۷ تا ۱۱ الی ۱۲ در نظر گرفته می شوند .
کودکان پیش دبستانی از نظر درمان درمان لکنت در شرایط بهتری نسبت به کودکان دبستانی دارند. به این دلیل که تجربیات منفی کمتری را تجربه کرده اند و همچنین از نظر آمادگی مغزی جهت تغییر در شیوه گفتارشان شرایط بهتری نسبت به کودکان دبستانی دارند . در برخی از روش های درمانی طبق تحقیقات انجام شده بر روی آن روش ، بالای ۹۰ درصد بهبودی در کودکان پیش دبستانی ذکر شده است .و در برخی روش ها آمار دقیقی از بهبودی گزارش نشده است اما آنچه طبق تجربیات آسیب شناسان گفتار وزبان بدست آمده است این است که کودکانی که در مثلث طلایی درمان قرار دارند بطور قطعی در درمان لکنت بدون بازگشت آن موفق خواهند شد.
مثلث طلایی درمان شامل سه ضلع است :
عملکرد مناسب درمانگر
عملکرد مناسب والدین
 عملکرد مناسب کودک  
در صورتی که هر سه ضلع بخوبی عمل کنند کودک می تواند به گفتار روان رسیده و آن را تا آخر عمر حفظ کند.
در کودکان دبستانی کار کمی سخت تر شده و می بایست تمامی شرایط ( شرایط خانه ، مدرسه ، محیط دوستان و … ) در نظر گرفته شود و خانواده مطابق با مشاورات آسیب شناس گفتار وزبان درمان را به پیش ببرد. بطور معمول درمان در کودکان دبستانی کمی طولانی تر از درمان کودکان پیش دبستانی خواهد بود چرا که شرایط این دو گروه بسیار متفاوت از یکدیگر می باشد.
در مورد مساله بازگشت لکنت بطور کلی می توان گفت که در صورتی که هر یک از ضلع های مثلث طلایی عملکرد خوبی از خود ارایه ندهند می توانند درصد بازگشت درمان لکنت را افزایش دهد. یکی از اشتباهات رایج بسیاری از والدین این است که زمانی که پس از چندین جلسه گفتاردرمانی ، گفتار کودک خود را روان می بینند تصور می کنند که درمان در این نقطه به پایان رسیده و نیازی به ادامه جلسات نیست و درمان کودک خود را بدون صلاح دید آسیب شناس گفتارو زبان رها می کنند اما آنها از بازگشت لکنت غافل هستند و پس از مدتی مجددا کودک را با شدت لکنتی بیشتر از قبل به کلینیک آورده و قصد ادامه روند درمان را دارند اما در این زمان ادامه درمان اتفاق نخواهد افتاد بلکه باید درمان از ابتدا شروع شود چرا که سلسله مراتب درمان از دست رفته و کودک برای بدست آوردن روانی گفتار به یک برنامه ریزی ذهنی مجدد نیاز دارد. بنابراین والدین باید به دقت مشاورات آسیب شناس گفتار و زبان را پیگیری کرده و مراحل درمان را طبق روش درمانی طی کرده و با انگیزه ی هر چه بیشتر مرحله تثبیت گفتار روان را به پایان رسانند ، در این صورت می توانند از پایدار ماندن روانی گفتار کودک خود اطمینان حاصل کنند .

 

 

                                                                                                                      علیرضا صالح پور

                                                                                                           آسیب شناس گفتار و زبان