رفتار والدین و کودکان بیش فعال
30 نوامبر 2018
الگوهای رفتاری والدین و اثرات آنها (۱)
17 دسامبر 2018

شیوه تربیت کودکان و شکوفایی آنها

شیوه تربیت کودکان و شکوفایی آنها در خانه

به نظر شما شیوه تربیتی والدین در خانه چه تاثیری بر رفتار کودکان یا رشد آنها دارد ؟؟؟

دوران کودکی هر فرد بسیار مهم و تاثیر گذار در زندگی وی می باشد به این دلیل که شخصیت فرد در این دوران شکل می گیرد. پس خانواده به عنوان اولین عامل در شکل گیری شخصیت و رفتارهایی که کودک در آینده دارد، نقش بسزایی دارد. بیشتر روانشناسان بر این باورند که خاستگاه بسیاری از اختلالات شخصیتی و مشکلات روانی، مربوط به پرورش اولیه کودک در خانواده می باشد. همچنین روانپزشکان کودک و نوجوان دریافتند که محروم بودن کودک  از مادر و یا وجود مشکل در نوع ارتباط  مادر- کودک می تواند علت بیشتر اختلالات عاطفی باشد. البته ویژگی های اخلاقی مادر، سن و تحصیلات مادر،حمایت اجتماعی-عاطفی مادر، وضعیت محیط خانه و ذهنیت مادر از اخلاق کودک خود می تواند بر شیوه ی ارتباط برقرار کردن مادر و کودک  تاثیر بگذارد.

پس, یک پیش بینی کننده قوی برای رشد و باقی ماندن مشکلات عاطفی و رفتاری در کودکان و نوجوانان، ارایه سبک فرزند پروری غیر موثر در خانواده توسط والدین می باشد. پس والدین می توانند با فراگرفتن فرزند پروری مثبت باعث ارتقا مهارت های فرزندپروری، کاهش اختلافات  پیش آمده با فرزندانشان، ارتقا ارتباطات والد-فرزندی و همچنین پیشرفت تحصیلی کودکان و نوجوانان شوند.

یکی از موضوعات پر اهمیت در روانشناسی, بررسی روابطی است که  بین والدین و کودکان  وجود دارد. یک مبحث مهم در این موضوع شیوه ی فرزند پروری است.به روش هایی که والدین در برخورد با فرزندان خود به کار می برند، شیوه های فرزند پروری می گویند.

باید دانست که رشد شخصیتی و رفتاری کودکان تحت تاثیر این شیوه ها قرار دارد. هر کدام از این سبک ها می تواند بر رفتار و شخصیت کودک اثرات  متفاوتی داشته باشد. پس اگر والدین به ویژه مادران سعی در  کسب آگاهی از شیوه های فرزند پروری و هم چنین تاثیر هر یک از سبک ها بر وضعیت روانی و رشد شخصیت فرزندانشان داشته باشند، نتایج خوبی در بر دارد.

این سبک ها  می تواند  به عنوان یک  پیش بینی کننده رشد روانی و اجتماعی، عملکرد تحصیلی، رفاه، سلامت و مشکلات رفتاری فرزندان در آینده محسوب شود.

در مطلب بعدی به انواع شیوه های فرزندپروری والدین خواهیم پرداخت …

 

پریسا خادم – آسیب شناس گفتار و زبان

علیرضا صالح پور – آسیب شناس گفتار و زبان ، کارشناس ارشد مشاوره خانواده