نشانه های خطر در رشد گفتار و زبان
3 آگوست 2020
مادران نوزادان نارس بدانند
31 آگوست 2020

چگونه عزت نفس سالم در کودکان خود به وجود آوریم ؟

Rate this post

عزت نفس نگرش یا باور شما در مورد خودتان است. کودکانی که به خود و توانایی های خویش اعتقاد دارند از زندگی توقع موفقیت دارند. آنها نسبت به خود احساس خوبی دارند و دارای اعتماد به نفس هستند و هرگونه انتقاد سازنده ای را می پذیرند . کودکانی که عزت نفس ضعیفی دارند از خود تکریمی پایینی برخوردارند. این افراد در مورد تصمیم ها و اعمال خود نامطمئن هستند. همچنین از مشکلات یادگیری نیز برخوردارند، احساس ناامنی می‌کنند و فاقد ثبات و پایداری هستند. این گونه کودکان نسبت به آنچه که دیگران در مورد آنها فکر می کنند بسیار حساس هستند. از انجا که این کودکان خود را شکست خورده تلقی می کنند انتظار شکست هم دارند که در نهایت منجر به شکست می شود. وقتی شکست برای این کودکان پیش می آید به سادگی گریه میکند .

چگونه می توانیم عزت نفس سالم در کودکان خود به وجود بیاوریم؟

با احترام گذاشتن به فرزند خود به او نشان بدهید که برایتان اهمیت دارد.

کودکان خود را همانطوری که هستند دوست داشته باشید. این بدان معنا نیست که رفتار بد آنها را هم دوست داشته باشید بلکه به این معناست که کودکان خود را صرفن ظر از رفتار بدی که دارند دوست داشته باشید. گفتن (دوستت دارم کاری را که کردی دوست ندارم) به کودک این امکان را می دهد که بداند او را دوست دارید اما سوء رفتار او را دوست ندارید .

به کودک خود یاد بدهید که تلاش برای دستیابی به موفقیت امری ضروری است و پشتکار و تلاش پاداش در پی دارد.

کودکان خود را تشویق کنید. خواهید دید که آنها نسبت به خود ایمان و اعتقاد خواهند داشت.تشویق کردن به کودکان شما کمک خواهد کرد تا با موقعیت های مختلف با اعتماد به نفس بیشتری مواجه شوند.

کاری را برای بچه‌های خود انجام ندهید که آنها می توانند برای خود انجام دهند.  این کار باعث خواهد شد آنها احساس ناامیدی و تنبلی کنند و برای انجام دادن هر کاری به شما متکی باشند.

به کودکان خود یاد بدهیم که نقاط ضعف و قوت خود را به طور توام بپذیرند .کودکانی که عزت نفس پایینی دارند صرفا به نقاط ضعف خود توجه دارند و ویژگی های مثبتشان نادیده گرفته می شود. به کودکان خود توضیح دهید که هر کس ویژگی های مثبت و منفی دارد.

به کودک خود راه فائق آمدن به نا امیدی را یاد بدهید. به او بگویید ناامیدی بخشی از زندگی است که همه دچار آن میشوند. به کودکان خود بیاموزید که بدون احساس شکست ناامیدی را تجربه کند.

وقتی احساس  خود ارزشمندی خود را به دیگری می سپارید در معرض خطر قرار می گیرید چرا که عزت نفس باید ریشه در وجودتان داشته باشد. احساس دوست داشته شدن احساس خوبی است و نمی توان منکر آن شد، اما به کودکان خود یاد بدهیم که دوست داشتن خود و حامی خود شدن هم حائز اهمیت است.

راه حل های جایگزین را نیز به آنها یاد بدهید. به آنها بیاموزید اگر بنا به دلایل شکست خوردند آن را فاجعه تلقی نکنند. در ایجاد عزت نفس در کودکان خود نقش فعالانه داشته باشید. آنها را مورد حمایت و تشویق قرار دهید .هر وقت امکان دارد بازخورد مثبت به کودکان بدهیم. به آنها یاد بدهید که توانایی رفتار کردن دارند. به کودکان خود ایمان داشته باشید .خواهید دید که آنها نیز به خودشان ایمان دارند و این بهترین انگیزه برای آنهاست.