*** معرفی کتاب ***
13 آگوست 2017
آنچه در جلسات گروه درمانی * لکنت * کلینیک اهورا اتفاق می افتد…
18 آگوست 2017

* گروه درمانی لکنت *

برگزاری جلسه پنجم گروه درمانی بزرگسالان در دو گروه A و B  –  بیست و سوم مرداد ۱۳۹۶