تندگویی
26 دسامبر 2016
آسیب شناسی گفتار و زبان
26 دسامبر 2016

کتاب اختلال ناروانی گفتار در کودکان بیژن شفیعی معاونت پژوهشی

 

موضوع                         :       کتاب اختلال ناروانی گفتار در کودکان بیژن شفیعی معاونت پژوهشی
نام خارجی                       :        …..
تعداد صفحه                     :        ۲۳۱ صفحه
نوع جلد                      :         معمولی
اندازه صفحات کتاب     :        متوسط
نوع کتاب                    :         نو
قیمت                         :         ۱۵۵۰۰ تومان

مباحث و سرفصل ها

فصل ۱ :گفتار طبیعی
فصل ۲ :    ناروانی در گفتار
فصل ۳ :    پرونده گیری و ارزیابی
فصل ۴ :    درمان
فصل ۵ :مشاوره و راهنمایی

مولف             :        بیژن شفیعی – زهره مهر علیان
مترجم             :       …
ناشر               :       انتشارات معاونت پژوهشی
تایپیست          :       خانم احمدی
تاریخ تایپ کتاب :       ۱۹/۰۳/۹۵
شاخه             :       تربیت فرزند