5 سپتامبر 2017

برگزاری جلسه هشتم گروه درمانی لکنت در کلینیک اهورا

  جلسه هشتم گروه درمانی لکنت هفتگی کلینیک اهورا     روز دوشنبه مورخ ۹۶/۶/۱۴  جلسه گروه درمانی لکنت بزرگسالان در دو گروه A   و  B  […]