8 نوامبر 2018

طبقه بندی انواع آفازی

آفازی نوعی اختلال زبانی است که بر درک،تولید گفتار و توانایی خواندن و نوشتن اثر می گذارد و عموما به دلیل آسیب مغزی ناشی از سکته […]