۱۷ مرداد ۱۳۹۶

چاپ کتاب تقویت مهارت های سواد آموزی ۱

0.0 00 چاپ کتاب ”  تقویت مهارت های سواد آموزی ۱ ” توسط آسیب شناسان کلینیک گفتاردرمانی اهورا
۲۷ شهریور ۱۳۹۶

* اختلال در خواندن ( Dyslexia ) *

0.0 00 اختلال خواندن فرایند خواندن به شبکه عصبی پیچیده و سالمی نیاز دارد که بسیاری از سلول های عصبی، مراکز بینایی، زبان و اختلال ، […]