پرخاشگری کودکان
12 می 2021
سبک های فرزندپروری
16 ژوئن 2021

اختلال خواندن

نقش یادگیری زبان شفاهی و مهارت های خواندن و نوشتن زبان مادری که فرایند های یادگیری وابسته و پیوسته ای هستند، تنها برای پیام رسانی و سوادآموزی فردی نیستند. بلکه هر دو ابزار های شناختی بنیادی مهمی هستند که نه تنها در نخستین سال های رشد کودک در نقش نظم بخشی رفتار کودک عمل می کنند بلکه در طول زندگی اجتماعی و  برای تنظیم اندیشه و رفتارهای مناسب به یاری او می آیند.
اختلال خواندن یکی از اختلالات یادگیری است.  طبق آمار جهانی شیوع مشکلات خواندن بین سه و نیم تا ۶ درصد است  و شیوع اختلال خواندن در جمعیت دانش‌آموزی ایران ۴ تا ۱۲ درصد گزارش شده است.
کودکان دارای اختلال خواندن، از نظر هوشی در حد متوسط و بالاتر از آن هستند اما  بین میزان پیشرفت تحصیلی آنها و توانایی‌های ذهنی شان تفاوت زیادی وجود دارد. این دانش آموزان در سایر دروس خود نیز  با مشکل مواجه می‌شوند  و با وجود آنکه در اکثر مواقع از هوش طبیعی برخوردارند نمی‌توانند پیشرفت تحصیلی مطلوبی داشته باشند.
-برخی ویژگی های دیگر کودکان دارای اختلال خواندن:  
 تمایل به خواندن ندارند.
 در کلاس درس غالباً مشکلات رفتاری دارند.
 دامنه ی توجه آنها کوتاه است.
  معمولاً در مدرسه افت تحصیلی دارند.
 اعتماد به نفس آنها پایین است.
 ممکن است حین خواندن متن به جای آنکه چشمهایشان را حرکت دهند سرشان را تکان بدهند.
 به زحمت و با صدای کشیده و لحن یکنواخت متن را میخوانند.
حافظه دیداری یا شنیداریشان ضعیف است.
فاقد تمیز و تشخیص کافی شنیداری  هستند.
 در مدرسه سازگاری مناسبی ندارند.
 واژه ها را غیر مرتبط با عناصر محتوایی یا عناصر آوایی حدس می زنند.
ممکن است این دانش آموزان به اشتباه برچسب‌هایی مثل تنبل،درس نخوان و … را بگیرند در صورتی که اینطور نیست.
در خواندن کلمات دچار تردید می شوند و احساس ناامیدی می کنند.
فراگیری مهارت های خواندن و نوشتن برای کودکی که برای کسب دانش پا به محیط مدرسه می‌گذارد مرحله شناختی بسیار مهمی است چرا که در صورت عدم موفقیت نه تنها کودک را از مدرسه فراری می‌دهد بلکه او را مجبور می کند تا ناخواسته در دنیای محدود شفاهی محیط خود درجا بزند. مشکل عدم دسترسی به مهارت خواندن برای کودکی که از ابتدا با این مشکل همراه بوده می‌تواند منجر به بعضی ناتوانی های شناختی پیچیده در دوران بزرگسالی شود.
 اما خبر خوب اینکه تشخیص به موقع و برنامه‌ریزی صحیح درمانی با جلسات گفتاردرمانی می‌تواند منجر به پیشرفت سطح خواندن بسیاری از این کودکان شود.