۱۸ مرداد ۱۳۹۶

برگزاری جلسات * گروه درمانی در لکنت * در کلینیک اهورا

0.0 00 در حال حاضر جلسات گروه درمانی در لکنت  ” در رده های سنی بزرگسالان و نوجوانان ” بصورت هفتگی و یک ساعته در حال […]
۲۲ مرداد ۱۳۹۶

*** معرفی کتاب ***

0.0 00 درمان لکنت در نوجوانان و بزرگسالان  – مترجمین : بیژن شفیعی ، علیرضا صالح پور  ، عاطفه دارویی فرد ، مهسا بکتاشیان ، پریسا […]
۱۴ مهر ۱۳۹۶

***گروه درمانی لکنت در پارک / کلینیک گفتاردرمانی اهورا ***

0.0 00   روز پنجشنبه مورخ ۱۳ مهر ۱۳۹۶ جلسه دوازدهم گروه درمانی لکنت بزرگسال کلینیک اهورا در کوه صفه برگزار شد . جلسه به مدت […]
۵ خرداد ۱۳۹۸

دارو درمانی در لکنت

0.0 00 درمان‌های بسیاری برای لکنت وجود دارد که یکی از درمان‌های ممکن، دارو درمانی می‌باشد. متخصصین معتقدند که لکنت یک جزء نورولوژیک  دارد و برای […]
۲۵ خرداد ۱۳۹۸

اختلالات ارتباطی در کودکان

0.0 00 استفاده مؤثر و مناسب از زبان برای برقراری ارتباط با جهان پیرامون برای هر فرد یک امر حیاتی است.رشد و تکامل زبان و گفتار […]