جلسه آگاه سازی مادران کودکان دارای لکنت با حضور بزرگسالان دارای لکنت / کلینیک گفتاردرمانی اهورا
18 اکتبر 2017
گزارش درمان موفق / لکنت پیش دبستانی / کلینیک گفتاردرمانی اهورا
10 نوامبر 2017

گزارش درمان موفق / لکنت بزرگسال / کلینیک گفتاردرمانی اهورا

گزارش درمان موفق

 

جهت اطلاع رسانی و افزایش آگاهی همکاران و بازدیدکنندگان محترم سایت کلینیک گفتاردرمانی اهورا در زیر به بررسی یکی از مراجعان که درمان خود را با موفقیت پیموده و به نتایج قابل توجهی در درمان رسیده است میپردازیم. لازم به ذکر است که جهت انتشار عکس مراجع از وی اجازه اخذ شده است .

 

نام مراجع: حسین 
سن : ۲۱
مدت درمان : ۲۵ جلسه( ۶ ماه)
شدت لکنت(sr) در ابتدا : ۷
شدت لکنت(sr) در انتها : ۰ – ۱
تعداد جلسات هفتگی : هفته ای یکبار
روش درمانی : کمپرداون + CBT
توضیح کوتاه اجرای روش برای فرد : ابتدا تمامی مراحل کمپرداون اجرا شد سپس از مرحله سوم درمان شناختی همزمان اجرا شد و در انتها اکثر جلسات خارج از کلینیک برگزار شد …

نام درمانگر : علیرضا صالح پور